חדשות חב"ד

שיפוצים בבנין הישיבה - 749

י''ד תמוז פ''א

לאחר שנים רבות,  החלו שיפוצים בבניין הפנימיה המיתולוגי של התמימים  ב749, מול בית משיח 770.

ידועה בשער בת רבים מעלתו הגדולה של בניין זה, ובטח ששיפוצים אלו יהיו רק לטובת התמימים.

כאן היו מאחסנים חפצי הקודש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו מלך המשיח שליט"א