חדשות חב"ד

חלוקת דולרים ע"י הנביא הדור - כ"ק אד"ש מ

כ''ו סיון פ''א

היום 20 דקות אחר שחרית יצא המשיח שליט"א לחלק דולרים לצדקה