חדשות חב"ד

היו שותפים בחגיגות ג' בתמוז

כ''ב סיון פ''א

יחי המלך המשיח.

כמידי שנה תתקיים ההתוועדות המסורתית לכבוד חג הגאולה וחג האמונה ג' תמוז ב770 בית משיח הנקראת בפי כל 'חאפלת הגאולה', בה התמימים יתחזקו בנצחיות חייו של הרבי שליט"א מלך המשיח ובפרסום בשורת הגאולה וזהות הגואל.

הוצאות ההתוועדות הינם גדולות מהרגיל ומבקשים מכולם לפתוח את כיסם ולתרום בעין יפה.


Zelle:
[email protected] 
נא לציין עבור התוועדות חאפלת הגאולה. 
יחי המלך המשיח וחג ג' תמוז שמח.