חדשות חב"ד

חלוקת דולרים ע"י המשיח שליט"א

כ''א סיון פ''א

אתמול, יצא כ"ק אדמו"ר משיח צדקינו שיחי' לעולם ועד כמה דקות אחר השעה 11:00 לחלק דולרים לאנשים, נשים, והטף.