חדשות חב"ד

חלוקת דולרים ע"י המשיח

ו' סיון פ''א

היום (ה' סיון תשפ"א), כמידי יום ראשון יצא הוד כ"ק אד"ש נשיא דורנו מלך המשיח אחר שחרית לחלק דולרים לצדקה.

 

Today, like every sunday the rebbe shil"o came out of his room after shacris to distribute dollars for tzedaka