חדשות חב"ד

הכנסת ספר תורה ל"מרכז ההתגלות" בבאר שבע

ד' תמוז פ''א

הכנסת ספר תורה לבית כנסת חב"ד  "מרכז ההתגלות" תתקיים אי"ה באסרו חג שבועות, יום שלישי ז' סיוון התשפ"א.

ספר תורה מוקדש לע"נ ר' משה בן יעקב ז"ק הכהן ואסתר כהן ע"ה.

 בתכנית:
 17:30 - תפילת מנחה ומעמד סיום כתיבת האותיות במרכז ההתגלות,  רח' יוהנה ז'בוטינסקי 11
 18:30 - ברוב שירה וזמרה

 20:00 - הקפות וסעודת מצווה במרכז ההתגלות, רח' יוהנה ז'בוטינסקי 11

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד