חדשות חב"ד

ליל י"א ניסן בבית משיח 770

י''א ניסן פ''א

ליל י"א ניסן תשפ"א, תחילת שנת הק"כ לרבי שליט"א מלך המשיח. בבית מדרשו של בעל היום הולדת, התפללו מעריב בשמחה של יום טוב, ואחריה בירך הרנ"ק את כ"ק אד"ש מה"מ, ולאחריה כהן בירך את המשיח עם 'ברכת כהנים'. כ"ק אד"ש מה"מ אמר שיחה - ברכה קצרה, ואז חילק דולרים לצדקה לכאו"א, ויצא מביהכ"נ לניגון החדש לי"א ניסן "שיר המעלות אל ה'..." צפו בתמונות>>

חלוקת הדולרים
מעריב
הרנ"ק מברך את כ"ק אד"ש מה"מ
השביל
כ"ק אד"ש מה"מ מברך את כלל ישראל