חדשות חב"ד

הפתק של המשיח: קמפיין שכולו "כתיבה לרבי"

ט' ניסן פ''א

בימים אלה, בקשר עם יום הבחירות - ערב יום הבהיר י"א ניסן, ולרגל תחילת שנת ה-120 לרבי שליט"א מלך המשיח, מופץ קמפיין מיוחד שמטרתו לעורר יהודים בענין הכתיבה לרבי באמצעות ספרי ה"אגרות קודש".

מסר מרכזי בו מתמקד הקמפיין הוא - הסברת מהותו של יום י"א ניסן, ומהותה של בחינת ה"אחד עשר" שמתגלית ביום זה, כפי שהיא בשייכות לרבי שליט"א מלך המשיח.

בשנה זו לאחר מלאות שבעים שנה ל"קבלת הנשיאות" - בי"א שבט ה'תשי"א, ישנה חשיבות מרובה לעסוק ולהדגיש את המעלה שבענין ה"אחד עשר", ועל כן הקמפיין, ברוח הקמפיינים של הבחירות - שסוערים כעת ברחבי הארץ, מדגיש שה"אותיות" של הרבי וחסידי חב"ד הם - "יא" - גילוי בחינת ה"אחד עשר", בגאולה האמיתית והשלימה.

הקמפיין עוסק בהסברת "בשורת הגאולה", וממוקד אודות הבחירה ברבי שליט"א כמלך המשיח, בשייכות לאופן ההצבעה בבחירות בארה"ק - באמצעות פתק, היינו - "הפתק של המשיח" - כתיבת "פתק", מכתב אישי, אל הרבי שליט"א מלך המשיח, ביום הבהיר י"א ניסן - שנת המאה ועשרים.

מצו"ב קובץ PDF בגרסה איכותית - להורדה והפצה.

מבקשים מכל אחד ואחת להשתתף בהפצת הקמפיין, להוריד את הקובץ, ולהפיצו בתפוצה נרחבת - בכל מקום שידו מגעת, לקראת יום הבחירות ויום הבהיר י"א ניסן.

כמו"כ מבקשים לקחת לקלפיות ספרי "אגרות קודש" יחד עם דפים ועטים, ואכן לזכות יהודים בכתיבה לרבי.

מתוך בטחון, שעצם הפצת הקמפיין כשלעצמו, עוד טרם הכתיבה בפועל לרבי שליט"א מלך המשיח אכן יפעל את מטרתו העיקרית - גילוי בחינת ה"אחד עשר" בהתגלות המליאה והמושלמת בגאולה האמיתית והשלימה.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!