חדשות חב"ד

מענות קודש: אסור לתמוך בג' וש"ס

ח' ניסן פ''א

בקשר לבחירות שיתקיימו בי' ניסן, אנו מפרסמים מענות קודש מכ"ק אד"ש מה"מ בקשר לדעתו הק' מי להצביע.