חדשות חב"ד

סיכום זמן חורף בישיבה קטנה ראשל"צ

ב' ניסן פ''א

בישיבה קטנה תומכי תמימים ראשון לציון מסכמים זמן חורף!

זמן חורף בישיבה קטנה בראשון לציון היה ללא ספק זמן עמוס.

הכל החל עם הגעת התלמידים השלוחים לישיבה בערב שבת.

 ביום ראשון שלאחריו התקיימה בישיבה התוועדות 'כינוס ברוכים הבאים' לשלוחים, התוועדו רבני הישיבה והשלוחים.

 

כינוס השלוחים!

לקראת מוצאי שבת כינוס השלוחים ארגנו התלמידים־השלוחים באנקעט מפואר.

 להזמנת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכינוס כובד הת' שניאור זלמן שי' מלכה. לקריאת פרקו של הרבי שליט"א מלך המשיח הוזמן הת' ברוך שניאור שי' פרישמן. מנחה הכינוס היה הרב יוסף יצחק שי' ויצהנדלר, שהנחה בטוב טעם עם תיבולים בסגנונו הידוע.

התמימים צפו במראות קודש מהמשלח שליט"א.

במהלך הכינוס נשאו דברים ראש הישיבה – שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לאבן יהודה הרב זלמן שי' פלדמן, הרב חיים שי' שניאורסון שליח הרבי לבית יהושע, הרב שלום בער שי' טאלר משפיע בישיבה ושליח הרבי מלך המשיח שליט"א לאור יהודה, הרב ניר שי' דוננפלד שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לפיליפינים, התמים מנחם מענדל שי' קורנט שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לישיבתנו, הרב לוי יצחק שי' דורון משפיע בישיבה ושליח הרבי מלך המשיח שליט"א לפתח תקוה, שאף הביא עמו במהלך הכינוס שני מקורבים מהבית חב"ד שהתוועדו עם התמימים שעה ארוכה.

בסוף הכינוס התמימים פצחו בריקוד יחד עם הרבנים והמקורבים.

 

י"ד כסלו!

ביום הבהיר י"ד כסלו קיימו השלוחים סדר שיחות מיוחד שבמהלכו למדו התמימים יחדו עם תמימים מהישיבה גדולה.

לאחר סיום הסדר התקיימו ריקודי שמחה.

 

י"ט כסלו!

כהכנה ל'חג החגים' י"ט כסלו יצאו השלוחים במבצע הכנה אדיר.

בין כל התמימים שילמדו 5 שיחות של הרבי על מהותו של יום ויבחנו עליהם אצל השלוחים, תערך הגרלה על 70 ₪ לקניית ספרים.

התמימים הזוכים הם: מרדכי שי' ברון, שניאור זלמן שי' מלכה, ברוך שניאור שי' פרישמן (שוויתר על זכותו לטובת התמים שניאור זלמן שי' יצחק).

 

חנוכה!

לקראת היציאה לבתים לשליחות בחג החנוכה, הוציאו השלוחים חוברת מיוחדת המכילה שיחה של הרבי על החג ומחולקת לימי החג. ובימים האחרונים של חג החנוכה יצאו התמימים יחד עם השלוחים לכבוש את העיר על ידי המבצעים בקניון הזהב בעיר.

 

י'- י"א שבט!

שלושים יום קודם החג - י' – י"א שבט ע"א שנה, כבר היו התמימים עמוק בתוך ההכנות ליום הגדול והקדוש על ידי מבצע הכנה מיוחד במינו מבית היוצר של התלמידים השלוחים.

במהלך המבצע למדו התמימים שלושה נושאים 1. 'עשה לך רב'. 2. 'קבלת המלכות'. 3. 'נשיא הדור'. וכן ביצעו משימות ומילאו פנקסים לחיזוק ההתקשרות לדרכו ולהנהגתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. בכל יום נערכו הגרלות קטנות על הפנקס היומי.

בסיום המבצע נערכה ההגרלה הגדולה על כרטיס טיסה לרבי שליט"א מלך המשיח וספרים יקרי ערך.

התמים שזכה בטיסה לרבי שליט"א מלך המשיח – ברוך שניאור שי' פרישמן.

התמימים שזכו בספרים יקרי ערך:

הת' מאיר מרדכי שי' אדרעי. הת' מרדכי שי' ברון. הת' דוד שי' ליסטנגורט. הת' ברוך שניאור שי' פרישמן. הת' שניאור זלמן הכהן שי' קליימן. הת' לוי יצחק שי' שוורץ.

 

פורים!

בהתקרב חג הפורים הכריזו השלוחים על מבצע מיוחד, כל תמים שילמד 4 שיחות של הרבי על החג ויסכם לפחות 3 מתוכם, יכנס להגרלה על ספרים.

התמימים שזכו הם: הת' דניאל שי' אברהמי. הת' מנחם מענדל שי' מוראדי. הת' שניאור זלמן שי' מלכה.

 

כאן המקום להודות לתלמידים השלוחים מנחם מענדל שי' קורנט, יעקב שי' יוסף, וישראל צבי שי' קאיקוב על הארגון והפעילויות במהלך כל הזמן, בחיזוק התמימים, והאווירה בישיבה.

וכן לצוות הישיבה המסור שעוזר ומסייע לכל עניין בחפץ לב.

 

יהי רצון שכל זה יהיה ה'מכה בפטיש' להבאת הגאולה האמתית והשלימה.

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!