חדשות חב"ד

תמימים, זה הזמן! מבצע לימוד "דבר מלכות"

ט''ז אדר פ''א

לאחר ההצלחה הגדולה של "הגל הראשון" של המבצע ובעקבות בקשת רבים:

ביוזמת מספר תמימים, החל מיום ראשון כ"ג אדר ה'תשפ"א, ייפתח בעז"ה מבצע לימוד "הדבר מלכות הוא הנפש" שיחות התנש"א התשנ"ב - "הגל השני".

במסגרת המבצע, כל אחד שילמד את שיחת הדבר מלכות השבועית בחברותא ויבחן, ייכנס להגרלה על 2 כרטיסי טיסה לרבי מלך המשיח בתאריך שיבחר.

שלבי הרישום למבצע והביצוע:
א. נרשמים ושולחים את שמכם בהודעת sms או whatsapp ל-058-57-56-770 או באמצעות כניסה לקישור: https://did.li/dvar770
ב. לומדים את שיחות "ויקהל", "ויקרא", "צו" ו"יא ניסן" – שבדבר מלכות ה'תנש"א ה'תשנ"ב עם חברותא או "חברותא בטלפון". בונוס ללומדים עם "מקורבים" - עוד 7 כרטיסי הגרלה!!!
ג. נבחנים על השיחה באמצעות מבחן אמריקאי שישלח לנרשמים.

תמימים שמעוניינים להכניס את המבצע בישיבה שלהם, ישיבה קטנה או גדולה, נא ליצור קשר עם: 058-575-6770 שניאור.

מסלול מיוחד ל"חיילי צבאות השם – משיחי":
נרשמים בטלפון: 058-57-56-770
לומדים את השיחות בסיכום מיוחד לילדים ונבחנים אצל ההורים.

המבצע וההגרלה מיועדים לבנים ובנות.
שימו לב! אפשר להצטרף עד ראש חודש ניסן.
ההגרלה תערך בעז"ה בכ"ח ניסן ה'תשפ"א.

רוצים להתחיל לקבל את שיחת ה"דבר מלכות" התנש"א ה'תשנ"ב - כל תחילת שבוע ללא תשלום? שלחו את שמכם בהודעת whatsapp ל-058-57-56-770.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

המבצע לתמימים הקדושים בישיבות תות"ל בארה"ק ובעולם.