חדשות חב"ד

מבצע ללימוד הדבר מלכות

כ''ח שבט פ''א

מטה לימוד ה"דבר מלכות" יוצא במבצע לעידוד לימוד שיחת דבר מלכות משפטים, בו מבאר הרבי שליט"א מלך המשיח שרואים כבר את פעולת מלך המשיח על העמים - בקיום היעוד 'וכתתו חרבותם לאתים'.

המבצע מיועד לאנשים נשים וטף, לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש!

תתקיים הגרלה בין המשתתפים.

לשיחת הדבר מלכות, לביאורים ולרישום להגרלה

להצטרפות לקבלת עדכונים