חדשות חב"ד

התמימים ביקרו ליד בניין האו"ם

כ''ז שבט פ''א

בקשר עם שיחת הדבר מלכות השבועי אודות קיום היעוד "וכתתו חרבותם לאתים", יצאה קבוצה של תמימים מבית משיח 770 - תלמידי הישי"ק בצפת - לבקר בבניין האו"ם.

צפו בתמונות