חדשות חב"ד

י' שבט בליובאוויטש - 71 שנה • יומן

י''ב שבט פ''א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יומן א' התמימים • פרטי בלי אחריות

שבת פרשת בא, יום הבהיר יו"ד שבט תשפ"א – ע"א שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

בהתקרב שעת התפילה רבים תפסו מקומות על מנת לזכות לשמוע ולראות ככל היותר בעת שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עובר לפני התיבה. הקהל היה עצום בניגוד לכל התחזיות ויש אומרים שהיה צפוף יותר מתשרי האחרון.
נבנו פירמידות לאורך הקיר הדרומי (אחרי בימת התפילה), הקיר הצפוני והקיר המזרחי על מקום הרבנים (דבר לא רגיל בקביעות שחל בשבת).
מקומו הק' סודר כרגיל בעמוד הש"ץ עם חמש נרות. (הנר הגבוה הימני כבה עוד קודם מעריב, והודלק מחדש רק למחרת קודם מנחה ע"י גוי).
זמן מה לפני התפילה החלו לנגן ניגונים שונים בקשר עם יו"ד שבט, "למען תזכור", "שבעים שנה למלכות המלך המשיח שליט"א" וכיו"ב.
לתפילת קבלת שבת נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:30, הקהל ניגן בעוז יחי אדוננו בניגון חיילי אדוננו. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עבר לפני התיבה (המשב"ק הניח את הכיסא על הצד, מעט רחוק ואחרי דקה קירב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א).
לא ניגנו ב'לכה דודי', בסיום אמירת הפזמון (שארך כשתי דקות) פרץ הקהל בשירת 'יחי', בחיות ובהתלהבות, אמונה ותקווה מיוחדת, למשך 9 דקות.
אחרי שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אמר את הקדיד שאחרי 'מזמור לדוד' אמרו כל שאר החיובים ל"ע (כנהוג). תפילת העמידה החל בשעה 5:54. 'ויכולו' אמר בשעה 5:57. הקדישים בסיום התפילה (וכן למחר) נאמרו (כנ"ל) ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ואחריו שאר החיובים. לא ניגנו באל תירא. כשסיימו החיובים קדיש בתרא בשעה 6:04 הכריזו חיילי צבאות ה' (שעמדו בתוך הריבוע) יחי.
אח"כ הכריז הגבאי ז.ל. על השלום זכר'ס (רשימה ארוכה מהרגיל לאחרונה), על חזרת המאמר ועל שחרית, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו בשעה 6:05
אחרי זה חזר ר' קירש על ב' אותיות הראשונות של המשך ההילולא – מאמר באתי לגני תש"י (ארך כ20 דקות).
בהמשך ליל שבת התקיימו התוועדויות רבות בכל בית הכנסת, בעיקר בלט ההתוועדויות של הקבוצ'ס האחרונות, שנמשכו עד אור הבוקר.

יום שבת קודש

בבוקר התקיימו מניינים רבים לקריאת התורה. השיעור דבר מלכות המתקיים מידי שבת בבוקר זכה להשתתפות גדולה של האורחים הרבים (חיברו את שתי השולחנות הגדולים של סיום הרמב"ם, והיה שפע של פארבייסן – קיום פתגם היומי שבלוח ה"היום יום" בהידור רב...)
לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00, וניגש לעמוד. בתפילה זו לא היו כל הפירמידות דאמש למעט שארית קטנה בקיר הדרומי. [חלק מהקהל - בעיקר מהעומדים מאחור - שרו ב"שיבנה", האדרת והאמונה, א-ל אדון, ממקומך, בא' הקטעים בחזרת הש"ץ ובשים שלום]. ברכו אמר ב-10:31, קרי"ש אמר ב10:40, שמו"ע ב-10:44, חזרת הש"ץ החל ב-10:47 עד 10:57. 
לקריאת התורה הוציאו הס"ת של הטנקיסטים (ספר קל ונוח לשאת אותו) כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הביא את הספר להבימה הגדולה וחזר למקומו בעמוד הש"ץ, המשב"ק סידר את הכיסא שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יוכל לשבת (מנהגו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשבת בעת הקריאה). הקריאה החלה ב-11:10 לערך, עלו כמה חתנים (ביניהם הת' יוחאי וולמאן והת' שלומי וילהלם), בסוף 'שביעי' (בפסוק י"א) ניגש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאמירת קדיש ומפטיר, כשסיים לקרוא את ההפטרה חזר למקומו בקידמה (בינתיים קרא י. ל. את ה"היום יום" כרגיל).
הקדיש שקודם תפילת מוסף התחיל ב-11:50, חזרת הש"ץ התחיל ב-11:55, שרו הוא אלוקינו כרגיל, (חלק קטן מהקהל חזרו על הניגון בפעם שניה), חזרת הש"ץ ארכה עד 12:09, (סדר הקדישים כאתמול בלילה), כשסיימו החיובים קדיש בתרא הכריזו חיילי צבאות ה' יחי בשעה 12:18, ור' י.ג. הכריז על ההתוועדות קודש, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו הק' בשעה 12:19.
אחרי זה חזר ר' קירש על ב' אותיות מאמר באתי לגני תש"י (כ20 דקות).
מיד אחרי כן ניגשו וועד המסדר לסדר את בית הכנסת שהיה הפוך קודם לכן (עקב ההתוועדויות דאמש ושיעור הענק בבוקר) להתוועדות קודש.

התוועדות קודש

בהתוועדות קודש נכח קהל גדול מאד מהרגיל.
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס להתוועדות קודש בשעה 1:32, ר' מ. גערליצקי מזג היין לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 1:33, ב-1:34 התחילו לשיר יחי עד 1:53, (ניתן לציין שהניגונים היום בעת ההתוועדות היו חזקים מהרגיל), אז פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה א'.
ב-2:13 שרו 'כלתה', עד 2:24, אז פתח בשיחה ב'.
ב-2:41 שרו 'הוא אלוקינו' עד 2:50, אז פתח בשיחה ג'.
ב-3:06 שרו 'ופרצת' שנוגן בחוזק רב עד 3:19, אז פתח בשיחה ד' (בה הוזכר אודות חלוקת המשקה).
ב-3:22 המשב"ק ד. צ'יק הגיש 5 בקבוקי משקה, וכשקיבל הראשון הוא הגיש בקבוק נוסף, 
העוברים:
1.    הת' מנחם מענדל איתן – עבור ההתוועדות הקבועה ביום שני בלילה (פינת החי וקיים).
2.    א' התמימים האורחים – עבור הכנסת ספר תורה בראש פינה ביום חמישי.
3.    הת' שנ"ז פרקש – עבור התוועדות המרכזית בבית משיח 770 במוצ"ש לכבוד י'-י"א שבט.
4.    הת' שד"ב ברוך – עבור ריקודים בחודש אדר בתות"ל פוקונוס.
5.    הת' שלומי כהן – עבור בית חב"ד בפלאיה דל כרמן מקסיקו.
6.    ר' מ. גערליצקי – עבור התוועדות חסידים בקשר עם סיום הרמב"ם ספר קרבנות והתחלת ספר טהרה ובקשר עם י"א שבט ע' שנה. ביום ט"ו שבט סיום על הל' טומאת מת והתחלת הל' פרה אדומה, וסיים: "העשירי יעשה המלך המשיח אמן כן יהי רצון".
אח''כ שרו ניגון הקפות לרלוי"צ בהתלהבות מיוחדת, הת' שנ"ז פרקש שר יהי רצון ושרו שיבנה, אח''כ שרו יחי (ב-3:39).
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 4:25 וניגש לעמוד הש"ץ, עקב קריאת התורה מקדימה הילדים עמדו על הבימה של הרבי מלך המשיח שליט"א.
בקריאת התורה (כנ"ל) קראו על בימה קטנה בתוך הריבוע, כ"ק אד"ש מה"מ הביא את הס"ת (של הטנקיסטים) אל הבימה וחזר אל העמוד.
לראשון עלה בר מצוה, שני עלה ר' י. לאש ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.
כשסיימו החיובים קדיש בתרא הכריזו חיילי צבאות ה' יחי ור' י.ג. הכריז על מעריב, וחזר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחדרו בשעה 4:46.
אחרי זה ר' קירש חזר על פרק האחרון דהמאמר באתי לגני.
סדר ניגונים וחזרת דא"ח התקיים עם השתתפות קהל גדול.

מוצאי ש"ק

לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:47, הקהל שרו דידן נצח – יחי המלך (בקשר עם יום הדידן נצח הכפול לבעלותו הבלעדית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על בית הכנסת בית משיח 770). בסיום התפילה הת' צ.ה.ש. עשה הבדלה, ר' י.ג. הכריז על קידוש לבנה, אז ר' נ.ק. הכריז על הרמקול שוב על קידוש לבנה, על ההתוועדות הלילה ועל שחרית, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו בשעה 5:07 לערך.
לקידוש לבנה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (במקום הרגיל) בשעה 5:13. אחרי קדיש והכרזת יחי חזר לחדרו בשעה 5:15.
לאחר מכן התקיימו ריקודים על הכביש ברוב שירה וזמרה ותכנית לילדים. בפנים הקרינו וידיאו.
ב-8:30 לערך התקבצו קהל גדול של תמימים בפרט מישיבות האמריקאים לתכנית 'שעה עם הרבי', שצפו בווידיאו של הרבי מלך המשיח שליט"א במשך כשעה.
אח''כ התחיל ההתוועדות המרכזית עם מראות קודש וריקודי שמחה.
המנחה היה ר' גרשי אבצן, דברו: ר' יוסף ישעי' ברוין – בהתלהבות על הספר החדש לקו"ש כרך מ', ר' דוד נחשון, ר' מיכאל חנוך גאלאמב ועוד.
בהמשך רקדו זמן רב ואחמ"כ התיישבו להתוועדויות בכל רחבי 770.