חדשות חב"ד

"הדור השביעי" להורדה

ט' שבט פ''א

חב"ד fm שמח להגיש בזה בפני ציבור הגולשים את הגליון המדובר - "הדור השביעי" שהופץ למעלה ממיליון איש ביחד עם מוספי ישראל היום. 

להורדה