חדשות חב"ד

מגזין חודשי חדש מבית 'יפוצו'

ח' שבט פ''א

'יפוצו' מציגים: מגזין חודשי להפצת מעיינות החסידות

לקראת י' שבט הופיע המגזין החודשי הראשון מבית 'יפוצו',  'ובאותו הזמן' - מגזין איכותי ומעמיק בענייני גאולה ומשיח, המונגשים בשפה ברורה ובהירה לקהלים השונים.

המגזין המרתק מופץ באלפי עותקים בכל הריכוזים החרדיים בארץ ובארצות הברית, יחד עם העלון השבועי 'אחרית הימים'.

המגזין לחודש שבט עוסק בעיקרו בי' שבט. במרכזו מופיעה סקירה מרתקת על מאמרי 'באתי לגני' תוך עיונים בהירים ומשובבי נפש, מאת הרב שמעון וייצהנדלר, ראש ישיבת תות"ל בראשון לציון. לצד הסקירה המרתקת, מתוועד המד"א דק"ק קראון הייטס הרב יוסף ישעי' ברוין על מהות העבודה של יהודי בי' שבט.

מדור מיוחד עוסק בציפיה של גדולי ישראל לגאולה, ובחודש זה נסקרת פעולותו הרוחנית של ה'חפץ חיים' בענייני משיח וגאולה, וכיסופיו לבניין בית המקדש.

שלושה מכתבים נדירים של רבי יצחק אייזיק מהאמיל מובאים במדור גנזי ישנים, המבארים את מהותה של אמונת חכמים ברבו - כ"ק אדמו"ר הזקן, ומובן גם הקשר לימינו.