חדשות חב"ד

הגיע ל770 - אגרות קודש כרך ל"א

כ''ט טבת פ''א

כעת ניתן להשיג בבית משיח 770 את כרך הל"א מסדרת ה'אגרות קודש' - חלק השייך לשנת תשל"ט, כקביעות שנה זו.