חדשות חב"ד

תמונת היום מהישיבה

כ''ט טבת פ''א

בישיבה הכל חיי הקיים שיעור דבר מלכות יומי עם הרב גינזבורג