חדשות חב"ד

מלוה מלכה לקבלת פני משיח לקראת י' שבט

כ''ג טבת פ''א

לקראת יום הבהיר י'-י"א שבט יתקיים בבית משיח 770 במוצאי שבת שמות סעודת מלווה מלכה מיוחדת בסימן קבלת פני משיח צדקנו וקבלת מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח בחיות מחודשת.

הסעודה תיערך יחד עם חגיגת סיום הרמב"ם, ובין השאר ינאמו רבנים ומשפיעים אודות ההכנה ליוד שבט, וכן נציגי התמימים שיעלו את ההחלטות טובות למעשה בפועל.