חדשות חב"ד

המחאה בניו יורק על רצח אהוביה סנדק הי"ד

י''ד טבת פ''א

היום יצאו התמימים ואנ"ש מ770 למנהטן מול הקונסוליה הישראלית בניו יורק, על מנת להביע מחאה על רדיפת יהודים בארץ ישראל, והתרפסות בפני הגוים, שגרמה גם להריגתו של אהוביה סנדק.

ההתקבצות ממול הקונסוליה החלה בשעה 13:00 בצהריים, שם התאספו כמאה איש עם שלטי מחאה על הריגת הנער וקראו לממשלת ישראל להסיר את החרפה ולחקור את הנושא בחקירה חיצונית. על השלטים נכתב "דם יהודי אינו הפקר" ו"jewish lives matter".

במקום נכח שליח הרבי שליט"א מלך המשיח הרב יהודה פרידמן שדיבר על מעלת ישוב ארץ ישראל וקישר זאת גם לגאולה האמיתית והשלמה.

ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח אשר בהתכנסויות מעין אלו תצא הוראה למעשה בפועל המשתתפים קיבלו על עצמם מספר החלטות טובות להוסיף בתורה ומצוות ע"מ למנוע מבחינה רוחניות רציחות והריגות יהודים.

במקום אף חילקו לכל משתתף מטבע לצדקה והמשתתפים יצאו בהתחזקות בנושא שלימות והארץ והתעוררו שהנה זה משיח בא.

האוטובוס
הרב יהודה פרידמן נואם במהלך העצרת