חדשות חב"ד

יומן וגלריה • ש"פ ויגש תשפ"א

י''א טבת פ''א

מערכת פורטל חב"ד שמחה להגיש בזה את היומן מאירועי השבת החולפת במחיצת הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 


שבת קודש פ' ויגש, י"א טבת תשפ"א

קבלת שבת

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס בשעה 4:45, (מוקדם מפני סיום עשרה בטבת). שרו לכה דודי בנגינת והוא גואלנו, בלא תבושי החליפו למנגינת חיילי אדוננו ובסיום הפזמון המשיכו לשיר יחי למשך 5 דקות. התפילה התקיימה בזריזות והסתיימה בשעה 5:16. רז"ל הודיע על השלום זכר'ס ועל שחרית, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מבית הכנסת.


שחרית

לשחרית ניגש ר' לוי גאייער, "האדרת והאמונה" ניגנו בניגון ההמנון הצרפתי, א-ל אדון בניגון הידוע, ממקומך בניגון שבת ויו"ט. 

בקריה"ת עלו כמה חתנים. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה למפטיר.

למוסף ניגש ר' אליהו איידלמן. ב"הוא אלקינו" חזרו עוד פעמיים על הניגון כרגיל בד"כ לאחרונה. בשים שלום שרו דידן נצח. התפילה הסתיימה בשעה 12:05 לערך. 

התוועדות קודש

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס בשעה 1:30 לערך, ניגנו יחי בניגון חיילי אדוננו כרגיל. הרמ"ג מזג את היין לגביע. אחרי שבירך על היין ניגנו יחי (מהשעה 1:33 לערך עד 1:48), ואז פתח בשיחה א' שארכה עד השעה 2:08. לאחר מכן ניגנו הניגון של הקאפיטל.

בשעה 2:17 פתח בשיחה ב' שארכה עד 2:40. לאחר מכן ניגנו "כי אלוקים יושיע ציון" בחוזק רב.

בשעה 2:45 פתח בשיחה ג' שארכה עד השעה 3:07 (לערך). אח"כ ניגנו למען תזכור.

בשעה 3:14 פתח בשיחה ד' שארכה עד 3:21.

בחלוקת המשקה הגיש המשב"ק הת' אב"צ הכהן שני בקבוקים, ועברו הת' מ"מ איתן שקיבל עבור התוועדות פינת החי, ור' מנחם גערליצקי עבור סיום הרמב"ם.

לאחמ"כ ניגנו ניגון הקפות, והת' שז"פ שר "יהי רצון .. שיבנה..", ואחר כך החל ר"ח שפערלין לנגן יחי. [הלה – שהיה תחת השפעת לחיים – החל לעורר על כך שלא שרים יחי, ואז החל לנגן וכולם הצטרפו].

למנחה (בשעה 4:00) ניגש רנ"ק, בהכרזת יחי שבקריה"ת עלה חתן עם בקבוק לחיים, שתה והכריז ג"פ בקול גדול ובמתינות (כנוסח הרצליה) "יחי אדוננו". בסיום התפילה הכריז רי"ג על זמן תפילת מעריב.

סדר ניגונים וחזרת דא"ח כרגיל.

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:21. הש"ץ היה אפרים שמואלי,  התפילה הסתיימה בשעה 5:36 (לערך).

כעשר דקות לאחר מכן יצא לקידוש לבנה על היציאה מהחניה, הלבנה נראתה בבירור (במעריב השמיים עוד היו מעוננים קצת, אבל כשכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא כבר השמים היו חלקים).

לאחר מכן התקיימו ריקודים עם כלי זמר. בהמשך יצאה קבוצה לעבר ה"טייםסקווער" לערוך שם קידוש לבנה.

התוועדות ה' טבת המרכזית
חלוקת הדולרים
הקופה הניצחית
שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באקוודור, הרב מענדי פריד
"כי ביתי . . לכל העמים"
חתונת הגאולה
מנקים את הכיסוי של סטענדר החלוקות
מחזירים את לוח הבד"ץ שנפל