חדשות חב"ד

שלושים יום קודם החג: מאמרי באתי לגני

ט' טבת פ''א

לקראת יום הבהיר יו"ד-י"א שבט, ע"א שנה לנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח, מוגש בזה בפני הגולשים קובץ מאמרי באתי לגני השייכים לשנה זו.

להורדת הקובץ