חדשות חב"ד

שיר מרתק בהקלטה חדשה

י' כסלו פ''א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!