חדשות חב"ד

תות"ל ראשל"צ: כינוס תורה לרגל 'אסרו חג'.

ח' סיון פ'

ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, יתקיים כינוס תורה מיוחד לתלמידי ישיבת 'תומכי תמימים ליובאוויטש' ראשון לציון.

רבנים ומשפיעים, וכן תלמידי הישיבה, יישאו דברים בכל מקצועות התורה.

לאחר הכינוס תתקיים התוועדות מיוחדת עם רבני הישיבה לרגל 'אסרו חג' וימי התשלומין דחג השבועות.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!