חדשות חב"ד

סכנה לשלימות ארץ הקודש

כ''ד אייר פ'

ידוע לכל מלחמותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח על שלימות ארץ ישראל. בעקבות כך, יוצא המטה למען שלושת השלמויות במכתב המתריע על סכנה מוחשית לשלימותה של ארץ ישראל. וזה לשון המכתב:

המחטף הושלם - סכנה אדירה לשלימות הארץ

בהמשך למכתבנו הקודם, הננו רוצים להתריע על סכנה מוחשית לשלמות ארץ הקודש - ארץ ישראל, היום הוקמה ממשלה מסוכנת בהשתתפות מפלגות שהצהירו בריש גלי על התחייבותם לשלימות הארץ.

הבטחות לחוד ומעשים לחוד

לצערנו אותן מפלגות (למעט אחת) נכנסו לממשלה ללא שום הסכם חתום המבהיר שבמהלך אותה ממשלה לא ימסרו שטחים. וחמור מכך, על פי טעם ודעת אין לאותן מפלגות שום שליטה במצב שבו ינהלו הסכם מסירת שטחים ולא עוד, אותם ראשי מפלגות הם אלו שהביאו לפועל את הקמת אותה ממשלה המסכנת באופן מוחשי את שלומם של עם ישראל בארה"ק תובב"א, והם אפילו לא ראו לנכון להוציא הבטחה לאי מסירת שטחים.

מצער ביותר לראות שאותם אלו שהיו שותפים בעבר בהסכמים בהם גורשו אלפי משפחות מבתיהם ונמסרו בהם שטחים רבים באוסלו, גוש קטיף וכו' לא רק שלא חוזרים בהם אלא מוסיפים חטא על פשע ומכניסים את כלל עם ישראל למצב של פיקוח נפשות, כפי שלצערנו ראינו בעבר

אין לנו אלא להתריע על מנת שלא יחזרו דברים דומים בעתיד

אנו פונים ומפצירים, כל אלו שבידם לפעול ואולי לשנות שיתעשתו ויבואו לידי הסכמה ברורה שלא ימסר אף שעל מארצנו הקדושה ח"ו.

ברצוננו להדגיש: ע"פ דעת קודשו של הרבי ישנו איסור לשבת בממשלה המנהלת משא ומתן ר"ל על מסירת שטחים, ולא רק ממשלה המוסרת שטחים בפועל [1]

ונסיים בטוב, שנזכה כבר להתגלות משיח צדקנו ויאמר לצרותינו די ובקרוב ממש

בברכה,
המטה למען שלימות
התורה, העם והארץ

[1] תוכן דברי הרבי לעסקן ר' אלימלך נוימן, י"ז ניסן תש"נ. ועוד