חדשות חב"ד

ממש: החלו ההכנות ליו"ד שבט 'שנת השבעים'

כ''ה כסלו פ'