חדשות חב"ד

בית חב"ד נווה-עופר בפעילות

ז' חשון פ'

​​​​הרב שמאול מחפוץ, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ומנהל בית חב"ד נווה-עופר שביפו, מדווח על פעילות ברוכה לכבוד חודש אייר. 

הרב מחפוץ מנצל את האירועים המיוחדים בחודש זה על-מנת להגיע לכמה שיותר יהודים בשכונה ולקשרם לרבי שליט"א מלך המשיח.

הרב אריק לוזון הוזמן להתוועד ולספר על מעלת עבודתו של הרבי המהר"ש באופן של 'לכתחילה אריבער' וקישר זאת לימים אלו - זמן הגאולה. הוא הדגיש את הייחודיות של חודש אייר בו מקיימים את מצוות ספירת העומר בכל ימי החודש. 

הרב שמואל מחפוץ מדווח גם על מבצע תפילין רבתי באופן ד'לכתחילה ארביער' בכל רחבי השכונה.