חדשות חב"ד

הרב אבי (אברהם) טאוב ע"ה

ז' חשון פ'

בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב אבי (אברהם) טאוב ע"ה, מקהילת חב"ד נתניה, שהלך לעולמו לפתע לאחר מחלה קשה • חסיד ושליח הרבי שליט"א מלך המשיח • ויהי רצון שיהיה והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם בגאולה האמיתית והשלימה תכף ומיד ממש.