חדשות חב"ד

שליחותי הרב גינזבורג /אוהד בר-סלע

י''ח תמוז ע''ט

סיפר א' השלוחים בהתוועדות ב770 לפני כ15 שנים. בתחילת ובמשך שליחותי הרב לוי יצחק גינזבורג סייע והשתתף רבות בפעילות הבית חב''ד.
בפורים ה'תשנ''ד כל הארץ געשה ורעשה באופן בלתי רגיל בעקבות האירוע במערת המכפלה עם ברוך גולדשטיין והרבה חיצים הופנו לדתיים ובכלל השסע בעם והבלבול היה גדול מאוד.

הרב גינזבורג ישב יחד איתי ברכב של הבית חב''ד והיינו בעיצומו של מבצע פורים שקצת השתבש בעקבות אווירת הנכאים ששרתה ברחוב, והוא ברוב תושייתו לקח את המיקרופון שהיה מחובר לרמקול שבגג הרכב וסבבנו את העיר כשהוא מכריז: 'יהודים יקרים, גם ברגעים הכי קשים צריך להיות בשמחה! משיח כבר מגיע! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!'.

כך הסתובבנו בעיר והצלחנו לעבור את מבצע פורים באופן גדול ומוצלח לפי ערך.

באותה שנה "כבר היינו גם הולכים לישון חגורים בגארטל" בציפיה ובאמונה להתגלות של הרבי שליט''א מלך המשיח, ואז הגיע ג' תמוז ולאחר שהורדתי את שפופרת הטלפון שסיפרו לי על מה שקרה, שמעתי מחדר הילדים את בני משחק עם המכונית צעצוע שלו ומכריז את אותה הכרזה של הרב גינזבורג מפורים 'גם ברגעים הכי קשים צריך להיות בשמחה!' יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד...

לא אשכח לעולם כיצד הרב גינזבורג היה מגיע כמו שעון מידי יום שישי למבצע תפילין במדרחוב פתח-תקוה, עומד שם שעות עם חיוכו הנצחי ומתייחס לכל אחד ואחת בסבר פנים יפות, בביטול ובאהבת ישראל.

מרצים ומוסרי שיעורים בנו על ספריו את הקריירה שלהם והוא בביטול אופייני נסע לכל רחבי הארץ באוטובוסים ומסר את שיעוריו בנעימת קולו ובחיות חסידית מיוחדת.

הוא היה יהודי שמישכן את ביתו כדי לעזור ליהודים אחרים בגשמיות באהבת ישראל פלאית ולא-נורמלית. כך ממש.

בתרבות השופוני המתפשטת במחוזותינו היה לעיתים אפשר לראות קהל מעט דליל בהתוועדויות שלו, בגלל שכל מחפשי העומק, הפנימיות וה'אני העצמי' הלכו לחפש אקשן במקום להעביר את הערב עם מישהו כה פנימי, חסידי ומלא וגדוש בתורה וחסידות, שהוא רק 'חסיד אמת' או 'בינוני' פשוט.
הרב גינזבורג היה מגדולי הדולים ומשקים מתורת החסידות בכלל ובפרט מהדבר מלכות - אם לא הגדול שבדור השביעי! אשר יזם ודחף את הדפסת הדבר מלכות השבועי והנחיל את הלימוד השבועי הקבוע בנפש לכלל אנ''ש והתמימים.

ומעל הכל, תוך הקרבה אישית בלתי נתפסת, ותוך שימת עצמו על הצד לגמרי היה חבר ושותף לכל דבר וענין הקשור למשיח וגאולה ו'יחי אדוננו' בבחינת 'חבר אני לכל אשר יראוך' ולא משנה מי האיש או הארגון שיזמו את המהלך.

זה לא נתפס. ולצערנו גם הרב גינזבורג מצטרף לשורת האישים שנחטפו במיתה משונה טרם זמנם במהלך הקרב האחרון להבאת ההתגלות המושלמת.
חלילה לנו שנגיד מקרה נקרה, אלא ידע איניש בנפשי' מה לעשות וכיצד לעשות או לפחות לטכס עצה ותושיה בדבר.

ובבוקר זה שעולה על שמי הכפר נתחנן ונזעק עד מתי?! דאלאי גלות! רבי תתגלה! אנא בבקשה מנסים ומשתדלים להיות בשמחה, באמונה וביטחון אבל בבקשה עכשיו, נאו! ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!