חדשות חב"ד

שבת של גאולה ואמונה בכְּלִיל

י''ב סיון ע''ט

עשרות מקורבים בשבת של גאולה ואמונה שהתקיימה בכליל, אה"ק

 

כליל הינו יישוב אוקולוגי הממוקם מערבית לנהרייה בחבל מטה אשר שליח הרבי מה"מ שיל"ו במקום הינו הרב יוחאי דהן שליט"א הפועל ללא חת במהלך השנה כולה.

לרגל י"ב סיון - יום האחרון דימי התשלומין התקבצו תלמידי התמימים לשבת של שליחות ביישוב.

במהלך השבת התקיימו שיעורים והרצאות שובי לב מפי השליח הראשי שליט"א וע"י הת' ג'וליק. השליח תיבל בנסים מחיי השליחות ומחייו האישיים וקהל העדה ישבו מרותקים ונגרשים.

 

בשעת סעודה שלישית התבקש הקהל הקדוש ליטול את ידיו ובמהרה פרצה במקום התוועדות ספונטאנית ע"ד כבנ"א. ר' אמיר נשא מדברותיו ואף העלה רשמים מאותם רגעים שמימיים ומרוממים.

 

מיד בצאת השבת ערכו במקום קידוש לבנה ברוב עם בפאר רב ולאחריה ריקודי שמחה כהוראת כ"ק אד"ש שיל"ו. 

בהמשך הערב אף הסב הקהל להתוועדות מלווה מלכה מתוך שמחה וטוב לבב. 

כלל הנוכחים יצאו מהשבת בהרגשה כבירה ובהחלטה נחושה להביא את ההתגלות. תוך שימת דגש על הקמת מועדוניות קיץ ביישוב. 

 

התודה והברכה לשליח ה"ה יוחאי שליט"א, לזוגתו תליט"א, להתמים ג'וליק על ארגון כלל השבת והסמינר הנלווה, לנבו על תרומת השתייה, לשמעון מהגבעה על התמיכה לאורך כל הדרך, למועצה אזורית מטה אשר ולכלל החברים ביישוב. בלעדיכם כל זה לא היה קורה! המשיכו לגרום נחת רוח לרבי מה"מ שיל"ו תמיד כל הימים מתוך עשירות מופלגה והתגלות מיידית.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד