חדשות חב"ד

התוועדות ב' ניסן שנת ה- 100

ב' ניסן ע''ט

הערב התוועדות רבתית בישיבת תות"ל באר שבע עם הרה"ח יעקב שי' לנצ'נר