חדשות חב"ד

עלון שבועי מטה הקהלת קהילות העולמי

כ''ב אדר ע''ט

מידי שבוע יוצא לאור עלון שבועי ע"י מטה הקהלת קהילות העולמי - 770, שמטרתו להגביר את התודעה והחשיבות בקיום הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א להקהיל קהילות בכל שבת. בעלון ישנם שיחות ומכתבים מרבותינו נשיאנו על גודל מעלת העניין, וכן סיפור על חזרת חסידות, ולסיום מוגש צידה לדרך עם תוכן מעובד לחזרה בבית הכנסת.

בראש גולת הכותרת נביא כאן את דברי הרבי על גודל ההכרח הגדול להקהיל קהילות "אם היו כל המאתיים אברכים יוצאים לאחר ההתוועדות והיו הולכים לחזור דא"ח בבתי כנסיות ובישיבות, היה המשיח כבר מגיע! וכשיעשו זאת יבוא משיח תיכף ומיד"!

(מתוך יחידות עם הרבה בכיות להנהלת הישיבה ד-770 - ה' טבת תשכ"ה)

להצטרפות לרשימת התפוצה ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ למס': 0547704375