חדשות חב"ד

חתימה על תמיכה בבנית הארמון

י''ז אדר ע''ט

הצטרפו לאלפי אנשים שכבר תמכו בבניית הארמון בכפר חב”ד

הוסף חתימתך למכתב תמיכה בארמון

מכתב התמיכה עם רשימת התומכים יוגש לבעלי ההחלטה בכפר חב”ד.

מכתב התמיכה:

מכתב תמיכה לבניית הארמון:

אנו, חסידי חב”ד, עדים לאחרונה להתעוררות הגדולה והמשמחת בדוגמת תנופה חדשה ומרעננת בעניין בניית הארמון בכפר חב”ד, ובמיוחד בכנס האחרון של נשים צדקניות בכפר חב”ד לרגל י’ שבט אשר בסיומו כ-400 נשים חתמו וקיבלו על עצמן החלטה טובה שקשורה עם בניית הארמון.

חתימות אלו מצטרפות לאלפי חתימות, החלטות טובות ותרומות של חסידי חב”ד אנ”ש והתמימים שנאספו במהלך השנים האחרונות מכל רחבי תבל, שבוודאי יזרזו לממש את רצונו הקדוש של הרבי שליט"א מלך המשיח, ולקדם את בניית הארמון בפועל.

לאור פרסומי העמותה לבניית הארמון (שמונתה ע”י רבו של כפ”ח הקודם הרה”ג ר’ מרדכי שמואל אשכנזי ע”ה) על סכום של למעלה מ-280,000 ₪ שעומד זמין ומוכן להתחלת בנייה בפועל, וכן על התחייבויות מגובות בערבויות חתומות להזרמה של מעל 500,000 ₪ עם התחלת הבנייה בפועל, ובעקבות הבשורה המשמחת על קבוצת תורמים שהתחייבה להעביר 3,000,0000 $ בכפוף להצגת תכניות עדכניות והתחייבות של וועד כפ”ח להתחלת בנייה בפועל - פונים אנו לוועד כפ”ח בכל לשון של בקשה: ועד נכבד! אתם האנשים שבידכם נמצאת הזכות והאפשרות לקדם את הבניה של הארמון בפועל ולקיים את אחת מהבקשות וההוראות האחרונות, ואולי מהחשובות ביותר, שזכינו לשמוע מהרבי שליט"א מלך המשיח.

אנו פונים אליכם בקריאה של חיבה, אנא! סיעו להתחיל את בניית הארמון בפועל. הננו תפילה, שבמלאות ז”ך שנים להנחת אבן הפינה, נתאחד ונשלב כוחות ונפעל כולנו בכוחות מחודשים להוציא מהכח אל הפועל את בניית הארמון, ושנוכל כבר בפורים קטן זה, בו נכנסים לשנת הכ”ח להנחת אבן הפינה, להוציא מהכח אל הפועל את בניית הארמון.

בברכה ותפילה, שנזכה לקבל כוחות מהנותן לך כח לעשות חיל ונלך מחיל אל חיל עד ייראה אלוקים בציון, ויקויים בנו, “יהי שלום בחיליך שלווה בארמונתיך למען אחי ורעיי אבקשה טוב לך למען בית ה’ אלוקינו אדברה שלום בך” (תהלים קכב ז’-ח’).

הארמון למלך המשיח