חדשות חב"ד

כנס פעילי משיח בישיבת נצרת עילית

ט''ז אדר ע''ט

ביום רביעי האחרון שושן פורים קטן תשע"ט, התקיים בישיבת חח"ל נצרת עילית כנס לזירוז התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

הכנס עמד בסימן "פעילי משיח" בו התעוררו התמימים להוסיף ביתר שאת בפעולות לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח ובהכנת העיר לגאולה האמיתית והשלימה.

בין הנואמים דיברו הרב אלעזר קעניג - משפיע אנ"ש נצרת עילית, הרב בנצי פרישמן חבר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה.