חדשות חב"ד

הזמנה ממכון סמיכה 'למען ילמדו' באר שבע

ט' אדר ע''ט

מכון הסמיכה 'למען ילמדו' - באר שבע מזמין את הציבור הרחב לערב מיוחד - חלוקת תעודות והסמכה לעשרות בעלי בתים מאנ''ש אשר למדו ונבחנו על הלכות 'איסור והיתר' בהצלחה.

לאחר מכן אי''ה תתקיים התוועדות חגיגית לרגל פורים קטן עם המשפיע החסיד ראש ישיבת חב''ד - צפת הגה''ח יוסף יצחק ווילישאנסקי שליט"א.

יום שני - הקרוב, י''ג באדר א' בשעה 19:30 באולם בית חב''ד באר שבע.