חדשות חב"ד

משפטים תשנ"ב מתורגם לאנגלית

כ''ג שבט ע''ט

לכבוד פרשת משפטים פרסם 'Living Moshiach' תרגום בלעדית של השיחה המפורסם של שבת פרשת משפטים תשנ"ב.

שבת פרשת משפטים תשנ"ב, הרבי מה"מ שליט"א, הסביר כיצד משיח משפיע באופן חיובי על העולם, בהתייחסו להסכם הממשלה בארצות הברית על פירוק נשק.

פרסומי 'Living Moshiach' בפרוייקט התרגום "דבר מלכות" לאנגלית פרסמו לאחרונה תרגום ליניארי של שיחה זו עם נקודות, שהביא את השיחה לדוברי אנגלית.

הספר כולל גם תרגום מלא של הערותיו של הרבי מה"מ שליט"א בתחתית כל עמוד.

בסוף הספר נוספה בונוס מיוחד עם אוסף של סיפורי נפלאים על דולרים שקיבלו לאחרונה מהיד הק' של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

לקניית הספר לחץ כאן