חדשות חב"ד

תמונת הלילה • פעילות משיח בנתניה

כ''ג טבת ע''ח

פגישה מיוחדת נערכה במעונו של האדמו"ר מצאנז בנתניה. ר' אלעזר פרץ מנהל 'מטה משיח' בעיר, הביא פרישת שלום מחסידי צאנז בוויליאמסבורג ואף זכה לברכה יחודית על פעילות הקודש של 'מטה משיח' בעיר • 

בשיחתו עם האדמו"ר מצאנז הזכיר ר' אלעזר פרץ, את הקבוצה הנכבדה, של קהל אנ"ש והתמימים מהעיר נתניה, היוצאים בתהלוכה מידי שמחת תורה מ770 בית חיינו, לשמוח ולשמח בקהילת צאנז שבוויליאמסבורג המסונפת לקהילה בנתניה. "בכל פעם שאני מגיע אליהם, אני מזכיר את אותה פעם מיוחדת, כאשר זכיתי יחד עם פעילי 'מטה משיח' בעיר להגיע לאירוע חגיגי של החסידות במלון 'גלי צאנז' בהזמנת סגן ראש העיר הרב שמעון שר, יחד עם דגלי ה'משיח' המפורסמים, אז התבטא האדמו"ר בחיוך כי: "כשיבוא מלך המשיח לא תהא דמוקרטיה, אלא דיקטטורה של משיח" (האדמו"ר נהנה מאד למשמע פני הסיפור וחייך חיוך רחב).

בהמשך הזכיר את הפעילות העניפה של 'מטה משיח' בעיר הזוכים להפיץ את מעיינות החסידות, כשבסיום הפגישה בירכו האדמו"ר מצאנז: "שתהא סיעתא דשמיא גדולה, יפוצו מעיינותיכם חוצה".

את הפגישה יזם ר' מוישי זלמנוביץ' ידיד 'מטה משיח' בעיר, ובנו של הרב אייזיק מאיר זלמנוביץ' נאמנו של האדמו"ר מצאנז.