ארטיק י''א אב ע''ה 10:03

למה בפורום ההודעות לא מסודרות?

למערכת: תשמרו על סדר של תאריכים. שימו הודעות לפי הסדר, ולא סתם, וכך יעלה הרמה של הפורום בהרבה.
 ארטיק י''א תמוז ס''ה 13:25

האא...

  י''א תמוז ס''ה 11:40

סדר ההודעות

כאשר מישהו מגיב להודעה, ההודעה עולה למעלה, כפשוט. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!