יהודי לא מגרש יהודי כ''ה ניסן ע''ה 14:58

מחאה אישית קטנה

כל שטר של סכף שמגיע לידיכם נא לרשום עליו יהודי לא מגרש יהודי ותעבירו את זה לעוד אנשים! יחי המלך!