י''ב ניסן ע''ה 19:32

להשתתף בכינוס בבת-ים עיר הגאולה

לכל הכותבים בפורום הנמצאים בארץ הקודש: יצאה קריאת קודש מאת רבני חב"ד והמטה העולמי לשלימות העם והארץ. לקריאת המכתב מרבני חב"ד: http://news.chabad.fm/144/5993.html לקריאת המכתב מאת המטה לשלימות העם והארץ: http://news.chabad.fm/144/5901.html יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד