מבולבל ו' ניסן ע''ה 08:54

ג' תמוז

מישהו יכול אולי להסביר לי משהו? אם שום דבר לא קרה בג' תמוז והרבי מה"ם שליט"א איתנו בגוף גשמי וכו' וכו', אז למה כל חב"ד (אפילו ה"משיחיסטים" הכי קיצוניים) מתיחסים ליום זה כיום מיוחד?
 ארטיק י''א תמוז ס''ה 08:14

כאילו שחסר מחלוקות גם בלי הכינוס...

חבל חבל חבל.... אני לא אומר שלא צריך לערוך את הכנס המדהים הזה! רק אפשר לדחות אותו ליום לפני או יום אחרי... לחסוך כמה שפחות...
 מבולבל י''א תמוז ס''ה 04:59

לא לעניין

אבל י"ב תמוז גם לא אומרים תחנון, וזה היום שהרבי ריי"ץ יצא מהמאסר בפועל, והרבי קרא ליום זה "חג-הגאולה", וכל שנה (עד תשמ"ז) הרבי הי' מתוועד ביום זהץ אז למה לא רואים אלפי חסידים מגיעים לנ"י ביום זה?????????
  י''א תמוז ס''ה 04:37

הכינוס המדובר הוא לא נקרא כינוס זה מעין צער

 ארטיק י' תמוז ס''ה 16:24

אך, כואב לי מאוד שיש שני כינוסים ביום זה

 א.ל י' תמוז ס''ה 16:19

תודה רבה

לישראליק תודה רבה רבה וישר כח על בתיקון אשתדל לזכור בפעם הבאה
 א.ל י' תמוז ס''ה 16:17

תודה רבה

לישראליק תודה רבה רבה וישר כח על בתיקון אשתדל לזכור בפעם הבאה
  י' תמוז ס''ה 13:53

חבל...

חבל שתמשיך להראות כאן חוסר ידע בסיסי בתולדות חב"ד. תפתח את ספר התולדות, רשימת המאסר וכיו"ב ותראה את הפרטים מבפנים. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 א.ל י' תמוז ס''ה 12:31

תגובה

בג' תמוז הרבי הקודם לא יצא ממאסר אלא החליפו את עונש המוות בגלות
 ארטיק י' תמוז ס''ה 12:30

למה עושיםכינוסים ביום זה?

 אבי י' תמוז ס''ה 12:20

ג' תמוז יום מיוחד

כי הרבי שליט"א קבע שיום זה יש לחוג. עיין ספר המנהגים. ידוע שג' תמוז זה חג של החסידים. הרבי אף ענה בנוגע לתחנון ביום זה שזה תלוי בהרגש. ולעצם העניין, בג' תמוז הייתה התעלמות של הרבי מעיננו הבשריות. למרות שכולנו יודעים שהרבי חי וקיים. גם אלו המכוני םאנטי התחילו לדבר בסגנון כזה, הרי על כלונו להתחזק ולהתפלל שתיכף ומיד נראה אתהרבי בעיני בשר גואל את ישראל.
  י' תמוז ס''ה 12:03

לא.ל - טעות בידך

את עונש היפך החיים (רח"ל) החליפו בל' סיון, והודיעו לרבי שישתחרר למחרת, לגלות בקאסטראמא. אך כשאמרו לרבי שיצטרך ליסוע בשבת, ביקש להשאר עד יום ראשון - ג' תמוז, כשאז יצא בפועל. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 מני י' תמוז ס''ה 11:17

מדוע אנו בכל זאת מתפללים?

אנו מתפללים "אל תביאנו לידי ניסיון" בכדי שהקב"ה לא יעמיד אותנו בניסון שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. הרי כל העולם הזה בישביל שאנחנו נעשה דירה לה' ואיך עושים זאת ע"י הניסיון דווקא מתוך הקושי אנחנו עושים דיאה לה'
 א.ל י' תמוז ס''ה 06:59

בג' תמוז לישראליק

בג' תמוז הרבי לא יצא ממאסר אלא באותו יום החליפו את עונש המוות בגלות
 מבולבל ח' תמוז ס''ה 03:52

ג' תמוז

המחשב שלי הי' שבור, והרגע ראיתי את ההודעות. לישראליק: אני ידעתי על זה. אבל לא נראה לי שג' תמוז יעשו 'ביג דיל' יותר מי"ב וי"ג תמוז. to yaakov metzker: shh... dont tell enyone לישי נח: אז למה אנו מתפללים כל יום "ואל תביאנו לא לידי ניסיון..."
 ישי נח א' תמוז ס''ה 10:30

הסבר למבולבל

בס"ד חוץ ממה שאמר ישראליק (דרך אגב ישר כח ישראליק! אתה מהיחידים שעונים בקביעות!) אנו מתיחסים לזה כיום מיוחד משום שביום זה התחיל הנסיון הגדול שאנו לא רואים את הרבי מ"המ שליט"א בעינים גשמיות וזה גופא מזכיר לני שהנה מתגלה הרבי כי כמו שכתוב בדניאל שלפני שמשיח יתגלה הוא יתכסה כמו הירח אז היום הז מזכיר לנו שאם נתגבר על הנסיון הרבי יתגלה נאו! ולכן הוא יום מיוחד ויום קדוש ועוד דבר יום זה הוא יום שבו מתחזקת ההתקשרות לרבי כי אנו יודעים שעל אף ההעלם וההסתר הרבי אתנו ממשיך להנהיג אותנו! מבולבל! ישר כח סוף סוף מישהו פה במדור כותב על ענינים עם תוכן! יחי אדוננו מורנו מלך המשיח לעולם ועד!!! ישי נח
 yaakov metzker ל' סיון ס''ה 19:32

i dont understand

if you think that the rebbe is still MELUBASH BEGUF in this world why is their so many seperations in the chabad world mening: two diffrent partys ??? h
  ל' סיון ס''ה 18:03

יום מיוחד

יום ג' בתמוז הוא יום מיוחד, מאחר וביום זה יצא הרבי הריי"צ (הרבי הקודם של חב"ד) מבית האסורים ברוסיה, ומאז נקרא יום זה "חג הגאולה". יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!