חבדני"ק ט''ו אב ע''ה 23:49

לא הבנתי

כתבתם שהרבי שליט"א מלך המשיח יצא היום יותר מאוחר מהרגיל. איך אפשר לדעת שהרבי שליט"א מלך המשיח איחר? [ההודעה נערכה ע"י המערכת].
  כ''ז סיון ס''ה 12:11

הכל ע"פ הוראות הרבי שליט"א מלך המשיח

אתמול בבקר, היו כמה דברים בלתי רצויים, שהביעו מניעה ועיכוב לחלוקת דולרים (ואכ"מ). כתבו לרבי שליט"א מלך המשיח בשעת מעשה, והמענה היה שלמרות שיש דברים טובים שצריך לעשות, זה לא צריך לבוא על חשבון אהבת ישראל. בצהריים לערך בשעה 2:30 כתבו עוד פעם לרבי שליט"א מלך המשיח וביקשו שיועיל הרבי שליט"א מלך המשיח לצאת לחלק דולרים בשעה 2:40. במענה ציין הרבי שליט"א מלך המשיח ש"בסוף יד המקושרים תהיה על העליונה", ושהכל יהיה מתוך אהבת ישראל. ואכן בשעה 2:40 יצא הרבי שליט"א מלך המשיח וחילק דולרים לאנ"ש, התמימים וכן לכמה מקורבים. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!