טל י''ב ניסן ע''ה 12:00

רבי יש רק אחד!

בהמשך לכתבה על האדמו"ר מגור שליט"א. מאחר וכתבתם הרבי מגור, יש להעיר, כי יש הרבה אדמו"רים ב"ה, אך רבי יש רק אחד. כידוע: רב"י ראשי תיבות: ראש בני ישראל. כמו שבגוף האדם יש רק ראש אחד, כך לעם ישראל יש רק ראש אחד. הלא הוא הרבי שליט"א מלך המשיח. יחי המלך המשיח!
  כ''ז סיון ס''ה 12:02

לטל

כמובן שאתה צודק, רק ציטטנו את מה שכתוב שם. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!