יורם גביש ט''ו אב ע''ה 06:43

יורם

בהמשך להודעתי הקודמת יש לשים לב לייחודיות של השם יורם, השם היחידי בתנ"ך שמאות לאות מגיעים לשלמות, האותיות גדלות עד שמגיעים לשלמות , זה פירוש השם, אדונינו נשגב. נא לא לשכוח צדקה לת.ד.2633 חולון 58127