מ. ה' אייר ע''ה 09:34

מה יותר חשוב??

לצאת למבצעים על חשבון חת"ת או להיפך
 חי וקיים כ' אייר ס''ה 12:23

חסיד צריך להיות מסודר

מדוע כל כך קשה לסדר את שניהם? יכולים ללמוד חת"ת על הרכבת.