חנוך י''ט כסלו ע''ו 07:53

מאמר מערכת בעלון ילדים על יום העצמאות

אבקש מחברי הפורם לתת תגובה ענינית בבקשה לעניות דעתי - ימות משיח חבל"זזזזז ב"ה, תלמי גאולת ישראל ה' באייר תשס"ה פרשת אמור גליון מס' 70 שבת שלום ילדים חביבים לשבת זו יש תאריך מיוחד, ה' באיר זה היום שבו הוכרז על הקמת מדינת ישראל, לאחר כאלפיים שנות גלות והשואה הנוראה. יום זה נקרא: 'יום העצמאות', ואנו צריכים להבין מה זה "עצמאות". כדי להבין מהי עצמאות, נתבונן על העצמאות הראשונה של עם ישראל. במצרים הינו משועבדים במשך שנים רבות, עד שבא הקדוש ברוך הוא, והוציאנו מעבדות לחרות. המצרים כבר לא שלטו עלינו ולא יכלו לשעבד אותנו ולהציק לנו. הצלה זו. היתה כל כך גדולה, שכל עם ישראל שמחו והדו לה' בשירה גדולה. אך זה הזה רק השלב הראשון בתהליך העצמאות, שהיה הכנה לשלב השני, שהוא קבלת התורה במעמד הר סיני. רק לאחר שעם ישראל קבלו את התורה והמצוות, הם היו עצמאים לגמרי. גם יצאו ממצרים וגם השליכו את כל האמונות והמעשים של המצרים, וקבלו את האמונה בה' ומצוות התורה. היציאה ממצרים דומה לכלי גדול וטוב, שאת ערכו השלם יקבל כאשר יניחו בתוכו. דברים טובים. אך אם הכלי ישאר ריק, איזו. תועלת יש בכלי?! גם אנו, כמו. אבותינו, זכינו שה' יוציא אותנו מהגלות ויתן לנו עצמאות בארץ ישראל. זה כלי גדול ונפלא, שלתוכו אנו צריכים להכניס הרבה תורה ומצוות, ומעשים טובים וישרים. בנין ארץ ישראל ומדינת ישראל, על ידי הקמת ערים וכפרים, צבא ותעשיה, אלה כלים נפלאים וטובים. עכשיו צריך שכל הכלים האלה יהיו מלאים בתורה וקדשה, במצוות ובמעשים טובים. השנה קבלנו רמז לדבר, בזה שיום העצמאות חל בשבת. כי העצמאות השלמה של עם ישראל, היא כמו השבת - מלאה בקדשה, טהורה וזכה. ברוך השם, זכינו שמדינת ישראל הולכת ומתמלאת בעוד ועוד תורה ולומדי תורה, ישיבות ובתי מדרש. ועתה נותר לנו להתכונן לקבלת מלך המשיח, שיהפך את המדינה כולה למדינה של קדש, ואת היהודים כלם לעם קדוש. ילדים יקרים, יחד עם השמחה והתודה הגדולה לה', שנתן לנו את החלק הראשון של העצמאות, תתפללו ותבקשו מעומק הלב, שבמהרה ה' יתן לנו עצמאות שלמה, גאלה שלמה, ויגלה את מלך המשיח, כשכל עם ישראל שמחים ומאשרים. שלכם אבינעם
 חנוך ט''ז אייר ס''ה 10:39

אין םפק בדבריך אבל זה

אין םפק בדבריך אבל זה מפליא שהציונת הדתית בתהליך התקרבות למלך המשיח ומי שיודע מה היה עמדתם בשנים עברו רואה שינוי, אמת שבלי "יחי אדוננו" אין סיכוי אבל הם קרובים מאוד..... דרך אגב מצאתי התיחסות מענינית לפס"ד הרב טל בענין ביטול יום העצמות כשהוא מצוטט מעלון שיחת הגאולה..... באתר: http://yoel-ab.com/katava.asp?id=62
 רותם י''ד אייר ס''ה 04:07

עצמאות

אתה כותב שהקב"ה הוציא אותנו מהגלות ונתן לנו עצמאות- זה שקר, המדינה לא הוציאה אותנו מהגלות, זה רק מצב קצת יותר טוב בגלות, ואין להשוות את זה ליציאת מצרים כי זה ממש כמו רעיון האתחלתא דגאולה שהרבי נלחם נגד זה, וגם כשקמה המדינה היינו עדיין עמוק בגלות עד תשנ"א שאז מלך המשיח התגלה בכל התוקף ויהי רצון שיסיים הקב"ה את תהליך ההתגלות בתשס"ה- תהא שנת סיום ההתגלות.