תמימה ה' אב ע''ה 16:05

חתונה

האם יש אפשרות להתחתן בימי העומר, חוץ מל"ג בעומר?
  י' אייר ס''ה 17:23

הרבי מלך המשיח שליט"א התיר להתחתן בשלשת ימי הגבלה

המדובר הוא בחתונת אחותו של הרב גלוכובסקי, ששאלו את הרבי מלך המשיח שליט"א אם לקבוע חתונה בשלשת ימי הגבלה והרבי מלך המשיח שליט"א אמר שזה אפשרי. על סמך זה נהוג בחב"ד להתחתן בימים אלו (ג'-ה' סיון). גם שמעתי שהיתה פעם חתונה באור לג' סיון והרבי מלך המשיח שליט"א הסכים לזה.
 ציפיה ז' אייר ס''ה 09:10

!!!!

אין אפשרות להיתחתן בספירת העומר!! רק בל"ג בעומר!!!
 איתיאל ה' אייר ס''ה 22:21

בשלושת ימי הגבלה

שמעתי שבדור האחרון, לקראת הגאולה, הקלו להתחתן גם בתוך שלושת ימי הגבלה, וכן עמא דבר. בשו"ט ומזל טוב