מנחם ח' שבט ע''ו 22:48

תפילין של יד מניחים בישיבה או בעמידה?

תפילין של יד מניחים בישיבה או בעמידה? מה רבותינו נשיאינו נהגו?
  י' אייר ס''ה 17:14

דבר נוסף:

מי זה "אנו נוהגים"? כמעט כל חב"ד מניחים בעמידה בלי להתיישב בכלל!
  י' אייר ס''ה 17:13

אתה כותב בדיוק הפוך מדברי אדה"ז בסידור!

בשו"ע הובאו כמה שיטות: ע"פ נגלה - לברך מעומד ולהניח מעומד. ע"פ קבלה - (לברך מיושב ו)להניח מיושב. יש נוהגים לברך מעומד ולהניח מיושב, ויש עוד כמה מנהגים. אדה"ז בסידור כותב "יש הנוהגים להניח תפילין של יד מיושב ומברכים ג"כ מיושב" (אני מקווה שאני מדייק בלשון) - ז.א. שאלו שמניחים בישיבה - צריכים גם לברך בישיבה, ולא להתיישב בין הברכה להנחה. (בספר המנהגים העתיקו אות באות מהסידור ללא שום שינוי).
 חוקר ד' אייר ס''ה 08:00

שו''ע

בשו''ע כתוב שאנו מניחים בבעמידה אבל עלפי קבלה יש להניח בעמידה ויש מדייקים שיש ענין להניח בישיבה שכן הקטע הנ''ל מובא בסדור תהלת ה' בסוף ברכות השחר
 מוישה ב' אייר ס''ה 15:37

הלכה וקבלה

כמו כל ברכות המצות, יש לברך בעמידה. אלא, שבזהר כתוב בפירוש להניח תפילין של יד בישיבה. ולכן אנו תופסים מכאן ומכאן: מניחים התפילין בישיבה אך מסיימים הקשר ומברכים הברכה כבר בעמידה. מעניין אותי לדעת אם מישהו יודע המנהג גבי תפילין של ר"ת. האם יש לנהוג בדומה?
 תמים א' אייר ס''ה 02:43

שמעתי שהרבי אמר שצריכים להניח בעמידה.

אבל שמעתי שהרבי עצמו שם את התפילין על היד בישיבה, ואח"כ נעמד, ואת הברכה והקשירה עצמה וכו' עושה בעמידה.