בחורה שחושבת אחרת י''ג אלול ע''ה 19:50

השאלה שלי היא

השאלה שלי היא לשם מה יש בין חב"ד פילוג בנוגע למשיחיזם או לא , זה הדבר הכי אבסורדי להתווכח עליו, כאשר כולנו נמצאים בחושך מוחלט, ובמקום להוציא משאבים על פתיחת האור, הינכם עוסקים בזוטות, לטעמי
 רותם כ' אייר ס''ה 16:09

אין פילוג

אנחנו לא מפולגים כמטרה, פשוט הרבי אמר כמה שיחות על עבודה חדשה מסוג שונה לגמרי והרבה חסידים מתקשים עד היום לשנות את הראש ואת העבודה וממילא יש חיכוכים איך ומה בדיוק לעשות ואיך להתייחס להעלם והסתר, נוסף לזה יש כמה פוליטיקאים שמשתלטים על חב"ד והם עושים את רוב המחלוקת. ואז מה שקורה זה כך: יש חבדניקים שפועלים בענייני משיח, יש חבדניקים שפועלים נגד משיח, ויש את הרוב שלא רוצים להשתתף במחלוקת אז הם לא עושים כלום, בטענות של אהבת ישראל. אבל הרבה חבדניקים יודעים לא להתייחס לאנטים וממשיכים להפיץ אור עד להתגלות הרבי מה"מ שליט"א!