אילון לוי ט''ו תשרי ע''ה 12:22

אין הנחתום מעיד על עיסתו-מהו מקור המשפט?

תודה
 מגיב י''ח טבת ס''ה 22:22

מתוך google

הנחתום הרי הוא האופה, ומשמעות הביטוי היא שאין אדם יכול לשמש עד או מחווה-דעה על טיב יצירתו שלו עצמו. הפתגם שאול מן המימרה עלובה היא העיסה, שנחתומה מעיד עליה שהיא רעה (בראשית רבה לד). ביטוי דומה הוא יהללך זר וְלא פיך (משלי כז ב). ויש האומרים בבדיחות הדעת יהללך זר. וָלא, פיך. "וָלא" במשמעות "אם לא", דהיינו אם לא יהללך זר, הלל את עצמך - ומכאן אם אתה מהלל את עצמך הרי אתה מעיד שאיש אינו מהלל אותך... אין הנחתום מעיד על עיסתו: פתגם שמשמעותו היא שאדם אינו יכול להעיד עדות אמת על עבודתו, מפני שהוא אינו אובייקטיבי. נחתום - אדם שעיסוקו הכנת בצק ועל כן אינו יכול להעיד על מעשה ידיו שהוא עיסת הבצק.